Жэллинба Плэйнс

Байршил
Блэквотероос зүүн хойш 50 км
Улс
Australia
Захиалагч
Jellinbah Group
Ашигт малтмал
  • Нүүрс
Гэрээний төрөл
Schedule of rates
Хугацаа
2015 оны 1 сараас хойш
Tag хийх

Жэллинба Групп нь Төв Куинслэндийн Боуэны сав газарт үйл ажиллагаа явуулдаг, Куинслэндэд төвтэй, бие даасан, нүүрсний хувийн компани юм.

 

Тийсс компани 2015 онд Төв Куинслэндийн Блэквотерын ойролцоох Жэллинба нүүрсний зүүн уурхайн хэсэг болох Жэллинба Плэйнсийн ил уурхайд ажил гүйцэтгэж эхэлсэн.

Тийсс компани нь Жэллинба Плэйнс уурхайд өрөмдлөг, тэсэлгээний ажлаас бусад бүх үйл ажиллагааг 2020 оны 11-р сарыг хүртэл хариуцан ажилласан. Тус уурхайд шатлан олборлох аргыг ашигладаг бөгөөд олборлолтыг давхаргын суналын дагуу хойш чиглэлд хийдэг.

Техникийн туршлагатай мэргэжилтнүүд, сайтад байрлах инженерүүд, операторууд, засварчдаас бүрдсэн Тийссийн баг өртөг багатай шатлан олборлох аргыг ашиглан эрдэс баялгийг олборлох гарцыг нэмэгдүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэсэн.

Тус баг хамт олон өндөр чанарын нунтаг түүхий нүүрсийг зогсолтгүй олборлох нөхцөлийг бүрдүүлэх ачилт, тээвэрлэлтийн шинэлэг шийдлийг нэвтрүүлсэн.

Усны орох урсгалыг хянах зорилгоор ус шавхах шуудуу гаргаснаар тус баг энэхүү гэрээ байгуулагдсанаас хойш зургаан сар тутамд нүүрс олборлолтыг 102.5 хувиар нэмэгдүүлэн ажилласан.

Тийсс гэрээний дагуу жилд 2.2 сая тонн нүүрс олборлох үүрэг хүлээн ажилласан.

Төслийн хугацаанд Жэллинба Плэйнс уурхай дах манай баг хамт олон орон нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах, сургалтад хамруулах, тэдний оролцоог хангах замаар нийгмийн үр өгөөжийг бий болгож ажилласан. Тухайлбал:

  • Төв Куинслэндэд түргэн тусламжийн болон онцгой байдлын зориулалтаар нисдэг онгоц, нисдэг тэргээр аврах ажиллагаа явуулдаг RACQ CQ Rescue байгууллагатай сайн дураар хамтран ажилласан

  • “Сонсгол ба хэл яриа” сантай хамтран Блэквотер бүс нутаг дах гурван сургуульд “Суралцахад сонсгол хэрэгтэй” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн

  • Блэквотер болон Эмералд хотуудад байрлах Salvation Army, Lifeline, Anglicare зэрэг байгууллагуудад тавилга, эд зүйл хандивлаж, үйл ажиллагааг нь дэмжсэн

  • Куинслэнд Майнз болон Энержи академитай хамтарч ажиллах замаар бүс нутгийн хэмжээнд ШУТИМ (Шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл, математик) сургалтыг дэмжин ажиллаж байна. Энэ хүрээнд ШУТИМ-ийн сургалтад зориулсан роботын иж бүрдлийг орон нутгийн сургуулиудад бэлэглэсэн. 

 

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm