Тэтгэлэг

Бид ажилтнуудаа сургаж, хөгжүүлж, алхам бүрт нь дэмжлэг үзүүлж ажилладаг

 

Эдгээр тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд нь уул уурхайн салбарт ажлын гараагаа эхлүүлэх боломжийг бүрдүүлж өгдөг.  

Бид чадварыг урамшуулж, нөөц боломжийг илрүүлэхээс гадна санхүүгийн дэмжлэг туслалцаагүйгээр ажил мэргэжлийн боломжийг олж авах боломжгүй хүмүүст дэмжлэг үзүүлдэг.  

Жилийн туршид бид их сургуулийн семестртэй уялдуулан тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийг зарладаг бөгөөд оюутнууд “Амралтаараа ажиллах хөтөлбөр”-т хамрагдан, бидний хэрэгжүүлж байгаа төслүүдэд ажиллах боломжтой. 

2021 оны тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авч дууслаа.

Хөтөлбөрт хамрагдах шалгуур: уулын инженер болон маркшейдер  

Та уулын инженер эсвэл маркшейдерийн чиглэлээр бакалаврын өдрийн ангид суралцаж байгаа оюутан уу:

 • Таны голч дүн 4.5 ба түүнээс дээш байх боломжтой юу? 
 • “Амралтаараа ажиллах хөтөлбөр”-т хамрагдан Тийсс компанид 12 долоо хоногийн хугацаанд дадлага хийх (төгсөхөөс өмнө) боломжтой юу? 
 • Их дээд сургууль төгсөгчдөд зориулсан хөтөлбөрийн хүрээнд Тийсс компанид орж ажиллахыг хүсэж байна уу? 
 • Австралид хөдөлмөр эрхлэх эрхтэй юу? 
 • Тийссийн “Шударга, Хариуцлагатай, Шинэлэг, Сайн гүйцэтгэлтэй байх” зарчмуудыг баримтлан ажиллаж чадах уу? 

Хөтөлбөрт хамрагдах шалгуур: инженерийн чиглэлээр суралцаж байгаа эмэгтэйчүүд

Та дараах чиглэлээр бакалаврын өдрийн ангийн 2 (эсвэл түүнээс дээш)-р курсэд суралцаж байгаа оюутан уу: 

 • Уулын инженер 
 • Иргэний барилгын инженер  
 • Геотехникийн инженер  
 • Механикийн эсвэл цахилгааны инженер  
 • Мехатроникийн инженер  
 • Таны голч дүн 4.5 ба түүнээс дээш байх боломжтой юу?
 • “Амралтаараа ажиллах хөтөлбөр”-т хамрагдан Тийсс компанид 12 долоо хоногийн хугацаанд дадлага хийх (төгсөхөөс өмнө) боломжтой юу?
 • Их дээд сургууль төгсөгчдөд зориулсан хөтөлбөрийн хүрээнд Тийсс компанид орж ажиллахыг хүсэж байна уу?
 • Австралид хөдөлмөр эрхлэх эрхтэй юу?
 • Тийссийн “Шударга, Хариуцлагатай, Шинэлэг, Сайн гүйцэтгэлтэй байх” зарчмуудыг баримтлан ажиллаж чадах уу? 

Хөтөлбөрт хамрагдах шалгуур: Уугуул иргэд болон Торрес Стрэйт арлын оршин суугчид  

Та Дараах чиглэлээр бакалаврын өдрийн ангийн 2 (эсвэл түүнээс дээш) -р курсэд суралцаж байгаа оюутан мөн үү:

 • Инженерийн чиглэлээр (уулын инженер, механик инженер, цахилгааны инженер, мехатроник, иргэний барилгын эсвэл геотехникийн инженер) 
 • Маркшейдер 
 • Геологи 
 • ХАБЭА 
 • Нягтлан бодох бүртгэл 
 • Таны голч дүн 4.5 ба түүнээс дээш байх боломжтой юу? 
 • “Амралтаараа ажиллах хөтөлбөр”-т хамрагдан Тийсс компанид 12 долоо хоногийн хугацаанд дадлага хийх (төгсөхөөс өмнө) боломжтой юу? 
 • Их дээд сургууль төгсөгчдөд зориулсан хөтөлбөрийн хүрээнд Тийсс компанид орж ажиллахыг хүсэж байна уу? 
 • Австралид хөдөлмөр эрхлэх эрхтэй юу? 
 • Тийссийн “Шударга, Хариуцлагатай, Шинэлэг, Сайн гүйцэтгэлтэй байх” зарчмуудыг баримтлан ажиллаж чадах уу? 

Тэтгэлгийн давуу тал

Тэтгэлэгт хөтөлбөрт дараах зүйлс багтана: 

 • Суралцах хугацаанд санхүүгийн зохих дэмжлэг авах боломжтой (нэг семестрийг амжилттай дүүргэсэн эсэхээс хамаарна) 
 • Тийссийн төсөл эсвэл оффист дадлага хийх (тухайн төсөл, хэлтэст ажиллах боломж байгаа эсэхээс хамаарна) 
 • Их дээд сургууль төгсөгчдөд зориулсан хөтөлбөрт хамрагдаж, Тийсс компанийн үндсэн ажилтан болох боломжтой. 

Өргөдөл хүлээн авах, шалгаруулах процесс: 

 1. Цахим өргөдлийг бөглөж, их дээд сургууль суралцаж байгааг нотлох баримт бичгийг хавсаргана 
 2. Ур чадварыг шалгах онлайн тест бөглөнө 
 3. Видеогоор ярилцлага хийнэ 
 4. Сонгон шалгаруулах багийн гишүүдтэй албан ёсны ярилцлага хийнэ 
 5. Сурлага, хүмүүжлийн лавлагаа, судалгаа хийнэ 
 6. Ажилд орохын өмнөх эрүүл мэндийн үзлэгт орно 
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm