Доосон Саут нүүрсний уурхай

Англо Американ компани нүүрсний үйлдвэрлэлээр Австралид хоёрдугаарт, экспортын металлургийн нүүрсний үйлдвэрлэлээр дэлхийд гуравт ордог.

Дэлгэрэнгүй

Байрлал:

Гладстөүнээс баруун урагш 140 км

Гладстөүнээс баруун урагш 140 км

Захиалагч:

Anglo American

Ашигт малтмал:

Нүүрс

Гэрээний төрөл:

Нэгжийн үнэд суурилсан гэрээ

Хугацаа:

2010 оноос хойш