Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Манай Гүйцэтгэх Удирдлагын Баг нь дэлхийн олон бүс нутагт амжилттайгаар өсөн тэлж байгаа энэхүү бизнесийг удирдан чиглүүлэх олон талын баттай мэдлэг, туршлага хуримтлуулсан хүмүүсээс бүрддэг.

 

Эдгээр хүмүүсийн удирдлага дор бид тавьсан бүх зорилтуудаа хэрэгжүүлж, шилдэг үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг.

 • Douglas Thompson

  Ерөнхий Захирал
  Даглас Томпсон нь 2017 оны 8-р сард СIMIC Группийн Олборлолт, Эрдэс боловсруулалтын үйл ажиллагаа хариуцсан Гүйцэтгэх захирал бөгөөд Тийссийн Ерөнхий захирлаар томилогдсон юм. Тэрээр СIMIC Группийн харьяа компани болох Тийсс, Сэджмэн компаниудыг удирдан ажиллана. Даглас нь Куинслэнд муж болон Папуа Шинэ Гвиней, Шинэ Зеланд улсад CPB Contractors компанийн явуулж байгаа үйл ажиллагааг хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежерээр ажиллаж тэдгээр бүс нутагт явуулж байгаа үйл ажиллагааны цаашдын өсөлт хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг боловсруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэсний дараа Тийсс компанид дахин томилогдсон юм. Тэрээр Австрали, Номхон Далайн бүсэд Тийссийн явуулж байгаа үйл ажиллагааг хариуцсан Гүйцэтгэх ерөнхий менежерээр ажиллаж байснаас гадна олон улсад нүүрсний болон хүдрийн уурхайн төслүүдэд 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Даглас нь захиалагчдын хүртэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхийн тулд үйл ажиллагааны чанар, дотоод нөөцийг чадавхжуулан хөгжүүлэхэд анхаарч ажилласнаар салбартаа ихээхэн нэр хүндтэй болсон. Үүнээс өмнө Австралид болон олон улсад томоохон уурхайн төслүүдэд, тухайлбал Өмнөд Африкийн Гоулд Фийлдс Лимитэд компанид, удирдах албан тушаал хашиж байсан тул үйл ажиллагааны удирдлагын бүхий л хүрээ үүний дотор том хэмжээтэй уурхайн өргөтгөлийн ажлын талаар гүнзгий мэдлэгтэй болсон. Даглас нь инженерийн шинжлэх ухааны бакалаврын болон механик инженерийн дипломын сургалтыг дүүргэснээс гадна Кэмбрижийн Их сургууль, Витватерсрандын Их сургуулийн “Гүйцэтгэх Удирдлагыг Хөгжүүлэх олон улсын хөтөлбөрүүд”-ийг тус тус амжилттай дүүргэсэн.
 • Даррэлл Вайт

  Америкийн бүс нутаг хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежер
  Даррэлл нь Америкийн бүс нутагт явуулж буй үйл ажиллагааг хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежерээр 2020 оны 1-р сард томилогдон ажиллаж байна. Иргэний барилга, байгаль орчны менежментийн мэргэшсэн инженер тэрээр уул уурхайн төлөвлөлт, эрдэс баялгийн үйлдвэрлэл, боловсруулалт, баяжуулалтын салбарт 25 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Тэрээр бүс нутгуудад хэрэгжсэн уул уурхай, дэд бүтцийн төслүүдийг удирдан ажиллаж байсны зэрэгцээ материал зөөж, буулгах үйл ажиллагааны удирдлагыг хэрэгжүүлэх, шинэ бүс нутгуудад үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажлыг хариуцан ажиллаж байсан. Чили аялгын испани хэлийг бүрэн эзэмшсэн тэрээр борлуулалт, үйл ажиллагааны чиглэлээр удирдах ажил хийж байсан арвин туршлагатай нэгэн бөгөөд Хойд болон Өмнөд Америк, Австрали, Индонез, Европт олон баг, төсөл удирдан ажиллаж байсан. Гүйцэтгэлийг чанартай, оновчтой байлгахад чиглэсэн шийдвэр гаргалт болон хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхийн зэрэгцээ хувь хүмүүс болон баг хамт олныг чадавхжуулахад анхаарч ажилладаг арга барил нь түүнийг олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн удирдагч болох амжилтын үндэс суурь болсон. Даррэлл нь Юта мужийн Их Сургууль болон Вэбэр Их Сургуулийн Бакалавр зэрэг эзэмшсэн.
   
 • Abdul Jarrah

  Зүүн Австралийн бүс Хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежер
  Абдул нь Зүүн Австралийн бүс нутагт Тийсс компанийн явуулж байгаа үйл ажиллагааг удирдан, гүйцэтгэлд суурилсан соёлыг төлөвшүүлэх, захиалагчидтай удаан хугацаанд үр дүнтэй хамтран ажиллах стратегийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 17 жилийн өмнө CIMIC Группт ажиллаж эхэлсэн тэрээр Хабтоор Лэйтон Групп Контракторс компанийн Ерөнхий захирал/Гүйцэтгэх захирал зэрэг удирдах албан тушаалуудыг хашиж байсан туршлагатай нэгэн. Тус албан тушаалд томилогдохоос өмнө Гэрээний өмнөх асуудал болон эрсдэл хариуцсан менежерээр ажиллаж байсан тэрээр 2011 оноос эхлэн Австрали дах үйл ажиллагааны Гэрээ болон эрсдэлийн асуудал хариуцсан менежерээр, мөн Ойрх Дорнодод Тийссийн үзүүлж байгаа Үйлчилгээний Гэрээний асуудал хариуцсан менежерийн албыг хашиж байв. Австрали болон бусад улс оронд томилогдон ажиллаж байсан хугацаандаа бизнесийн гэрээ хэлцлүүдийг хийхэд тавигдах шаардлагууд, гэрээний удирдлага, компанийн засаглалын талаар өргөн хүрээний туршлага, мэдлэг хуримтлуулсан. Абдул олон улсад хэрэгжүүлсэн дэд бүтцийн томоохон төслүүдэд төслийн удирдлага болон хууль эрх зүйн чиглэлээр ажиллаж байсны зэрэгцээ байгууллагын болон төслийн хүрээнд компанийн сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байсан туршлагатай нэгэн бөгөөд түүний өргөн хүрээний мэдлэг, чадвар нь Тийсс компанийн өргөжин тэлж буй бизнест үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг. Тэрээр Австрали болон АНУ-д шинжлэх ухааны (Иргэний барилгын инженер) бакалавр, магистрын зэрэг хамгаалснаас гадна Эрхзүйн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрүүдийг амжилттай дүүргэсэн.
 • Spencer Jose

  Африкийн бүс хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежер
  Спенсэр нь Африкийн бүсэд Тийсс компанийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа, стратегийг хариуцан ажиллаж байна. 2007 онд CIMIC Группт ажиллаж эхэлснээс хойш тэрээр үйл ажиллагааны ахлах болон удирдах түвшний албан тушаалыг хашсаар ирсэн. Уул уурхай, цахилгаан холбоо, технологийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай тэрээр захиалагч, нийлүүлэгч, туслан гүйцэтгэгч зэрэг голлох оролцогч талуудтай үр дүнтэй харилцаа тогтоон, хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, бизнесийн хувьд хамгийн ашигтай үр дүнд хүрч ажилладаг. Түүний чадварлаг, хамтын ажиллагаанд суурилсан удирдах арга барил нь төсөл болон үйл ажиллагааны өндөр үр дүнд хүрч ажиллах, захиалагчдын хүртэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эерэг үр дүнд хүрэх үндэс болдог. Спенсэр нь Хэрэглээний шинжлэх ухааны дээд боловсролын диплом, Төслийн удирдлагын суурь боловсролын үнэмлэхтэй.
 • Cluny Randell

  Индонез, Монгол, Баруун Австралийн бүс хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежер (Үүрэг гүйцэтгэгч)
  Клуни 2018 оны 3 сард Тийсс компанид ажиллаж эхэлсэн бөгөөд Индонез, Монгол, Баруун Австралид явуулж байгаа Тийссийн үйл ажиллагаа, стратегийг хариуцан ажиллаж байна. Тэрээр дэлхийн 5 тивийн бүс нутгуудад уул уурхай, барилга угсралтын салбарт 25 жил ажиллаж, дэлхийд зөвшөөрөгдөх мэдлэг чадвар, арвин туршлага хуримтлуулсан шилдэг удирдагч юм. Оролцогч талуудын хүртэх үр өгөөжийг дээд зэргээр ханган ажилласан түүний амжилт нь үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх туршлага, дэлхийн зах зээлийн талаарх гүн гүнзгий мэдлэг, арилжааны нарийн арга ухаан, овсгоо самбаатай нь салшгүй холбоотой. Тэрээр зах зээлийн бодлогыг урт хугацааны бизнесийн харилцаа руу, баг хамт олонд чиглэсэн бодлогыг оролцоог нэмэгдүүлсэн манлайлал руу хандуулж ажилладаг. Тэрээр Ньюфаундландын Мемориал Их Сургуулийн Иргэний Барилгын инженерийн бакалаврын зэрэгтэй бөгөөд INSEAD болон Колумбын Их Сургуульд Удирдах ажилтны курсийг дүүргэсэн.
 • Mark Bartlett

  Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Аюулгүй Байдал Хариуцсан Ерөнхий Менежер
  Марк нь барилга угсралт, уул уурхай, эрчим хүч, үйлчилгээний салбарт 25 жил ажилласан, эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр стратеги боловсруулах, түүнийг ажлын талбарт хэрэгжүүлэх арвин туршлагатай мэргэжилтэн юм. “Хүн бүр өдөр бүр аюулгүй байх” соёлыг хэвшүүлэхэд манлайлан ажилладгийн хувьд тэрээр осол, гэмтлээс сэргийлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээнүүд болон ажлын орчинд хэвшүүлбэл зохих дадлуудыг тодорхойлохын зэрэгцээ гүйцэтгэх удирдлага, сайтын удирдах ажилтнууд болон гүйцэтгэх ажилтнуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг шинэлэг байдлаар боловсруулж хэрэгжүүлэх замаар аюулгүй ажиллагааны хариуцлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж, чиглүүлж ажилладаг. Баг хамт олон, ажилтнуудад бие даан болон хамтарч ажил гүйцэтгэх арга барилаа өөрчлөн сайжруулах боломж олгодог нь түүний удирдах хэв маягийн онцлог юм. Тэрээр Австралийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны хорооны эрдэс баялгийн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд системийн аюулгүй ажиллагааны зөрчлийг шалгах эрх бүхий үнэмлэхтэй, мөн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр мэргэшсэн.
 • Anthony De Domenico

  Стратеги ба Өсөлт Хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежер
  Антони нь Тийссийн стратеги, өсөлтийн багийг удирддаг бөгөөд түүний удирдаж байгаа баг шинэ үйлчилгээ бий болгох, зах зээлийн шинэ боломжуудыг судлах, шинэ санал санаачилгыг хөгжүүлэх, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх бодлого, төлөвлөлтөөр Тийссийг хангаж ажилладаг. Тэрээр 2002 онд CIMIC Группт ажиллаж эхэлснээс хойш удирдах түвшний албан тушаал хашсаар ирсэн туршлагатай нэгэн. Стратеги ба Өсөлт хариуцсан Гүйцэтгэх ерөнхий менежерийн үүрэг гүйцэтгэгчээр томилогдохоос өмнө Антони нь тоног төхөөрөмжийн түрээсийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг FleetCo компанийг удирдан, Австрали дахь тус компанийн амжилтыг богино хугацаанд ахиулж, бизнесийг бусад бүс нутагт өргөжүүлэх суурийг тавьсан. Антони нь захиалагчдад чанартай үйлчилгээ үзүүлж, төслийг үр өгөөжтэй хэрэгжүүлж чадах өндөр гүйцэтгэлтэй баг хамт олныг амжилттай бүрдүүлж чаддаг гэдгээр нэр хүндтэй нэгэн билээ. Тэрээр механик инженерийн бакалаврын боловсрол эзэмшсэнээс гадна уул уурхайн салбарт 16 жил ажиллах явцдаа арвин туршлага хуримтлуулж, стратегийн төлөвлөлт хийх ур чадвараа хөгжүүлж, ерөнхий менежер болон бусад удирдах албан тушаалд томилогдон ажиллахын зэрэгцээ бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй болсон.
 • Elizabeth Winstanley

  Хүний нөөц, чадавхжуулалт, мэдээлэл харилцаа хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежерийн үүрэг гүйцэтгэгч
  Элизабет нь Хүний нөөц, чадавхжуулалт, мэдээлэл харилцаа хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежерийн үүрэг гүйцэтгэгчээр 2019 оны 11 сард томилогдсон. Тэрээр хүний нөөцийн чиглэлээр удирдах түвшний албан тушаалуудыг хашиж байсан арвин туршлагатай нэгэн бөгөөд хамгийн сүүлд Тийссийн Засаглал, Систем болон Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн хариуцсан менежерээр ажилласан. Тэрээр бүс нутгуудын хүрээнд багуудыг удирдан ажиллахдаа хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцаа, засаглалын чиглэлийн ажлуудыг амжилттай удирдан чиглүүлэхийн зэрэгцээ ажилтнуудын оролцоог дэмжих хүрээнд олон ажил санаачлан хэрэгжүүлсэн. Хүний нөөц болон өөрчлөлтийн менежментийн асуудлаар арвин туршлага хуримтлуулсан, чадварлаг мэргэжилтний хувьд тэрээр ажиллах хүчний оролцоог дээд зэргээр хангасан соёлыг бий болгох, төлөвшүүлэхэд анхаарч ажилладаг. Компанийн үйл ажиллагааны бүхий л түвшинд өндөр үр бүтээмжтэй ажиллахын тулд эрч хүчтэй, идэвх санаачилгатай, өндөр чадавхтай баг хамт олныг бүрдүүлэхийг чухалчилдаг. Тэрээр Куинслэндийн Их Сургуулийг Худалдаа, Хуулийн бакалаврын зэрэгтэй төгсөж, Грифитийн Их Сургуульд суралцаж, эрх зүйн практик, ур чадвар болон ёс зүйн мэдлэг олгох дипломтой курсийг дүүргэж, Куинслэндийн Дээд шүүхийн Хуульчаар ажиллах эрхтэй мэргэшсэн хуульчийн эрх авсан.
 • Bob McKerrow

  Машин техник, тоног төхөөрөмж хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежер
  Их сургуулиа иргэний барилгын чиглэлээр хүндэт өргөмжлөлтэй төгссөн Боб гэрээ хэлцлийн чиглэлээр 30 гаруй жил ажиллаж байсан туршлагатай. Төслийн удирдлагын чиглэлээр түүний хуримтлуулсан арвин их туршлага Австрали, Фижи, Сингапур, Индонез, Вьетнам зэрэг улсад барьж байгуулсан зам, гүүр, газар доорх ажил, далан, уурхайн дэд бүтэц, нүүрс боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын олон төслүүдийг хамарна. Боб 1995 онд анх Тийсст ажиллаж эхэлснээс хойш компанийн уул уурхайн бизнесийн өсөлтөд чухал үүрэг гүйцэтгэсээр ирсэн. Ил уурхайн олборлолт болон боловсруулах үйл ажиллагааны бүхий л хүрээнд Тийссийн хүрсэн ололт амжилтад түүний оруулсан хувь нэмэр ихээхэн байр суурийг эзэлнэ. Машин техник, тоног төхөөрөмж хариуцсан гүйцэтгэх ерөнхий менежерийн хувьд ямагт шинэ санаа гаргах, дэмжих, төслийн гүйцэтгэлийг оновчтой болгохын тулд тэрээр уул уурхайн төслийн багуудтай нягт хамтран ажилладаг.
 • Craig Morton

  Санхүү хариуцсан захирал
  Крэйг бол мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэл, гэрээ хэлэлцээрийн чиглэлээр 28 жил ажилласан туршлагатай нэгэн. Тэрээр Австрали, Шинэ Зеландын Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт болон Австралийн Удирдлагын институт (AICD)-ийн гишүүн. Мөн Куинслэндийн Технологийн Их Сургуульд суралцаж бизнесийн бакалавр зэрэг эзэмшсэн бөгөөд Австралийн Олон улсын удирдлагын институтын курс, Вартон сургуулийн Санхүүгийн удирдах ажилтны курсыг тус тус дүүргэсэн юм. Өнгөрсөн 21 жилийн хугацаанд Крэйг удирдах олон албан тушаалд томилогдон ажилласан, тухайлбал инженерчлэл, ханган нийлүүлэлт, барилга угсралтын үйлчилгээ үзүүлдэг томоохон компанид Ази, Номхон далай болон Африк тив дэх үйл ажиллагааны Санхүүгийн захирлаар ажиллаж байсан. Тийсст ажиллах хугацаандаа тэрээр санхүү, гэрээ, үйл ажиллагааны чиглэлээр удирдах албан тушаалуудыг хашиж байсан. Тухайлбал Машин техник, тоног төхөөрөмж хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежер, мөн Австрали дах Тийссийн Уул уурхайн үйл ажиллагааны Санхүү болон гэрээний асуудал хариуцсан Ерөнхий менежерээр тус тус ажиллаж байсан. Крэйг 2016 оноос хойш Тийс компанийн Санхүү хариуцсан захирлаар ажиллаж байгаагийн зэрэгцээ CIMIC Группийн харьяанд байдаг, уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Тийсс, Флийтко, Сэджмэн компаниудын санхүүгийн асуудлыг удирдан чиглүүлэх үүрэг хүлээн ажиллаж байна. Тэрээр манлайлах ур чадвар, арилжааны нарийн арга ухаантай, бизнесийн үр дүнг сайжруулахын тулд гэрээ хэлцэл болон үйл ажиллагааны хөтлөгч хүчин зүйлсийн уялдаа холбоог хангаж ажиллах туршлагатай гэдгээрээ танигдсан хүн юм.
 • Shaun Newberry

  Техникийн үйлчилгээ хариуцсан Гүйцэтгэх ерөнхий менежер
  Шоон 2019 оны 2 дугаар сард Техникийн үйлчилгээ хариуцсан Гүйцэтгэх ерөнхий менежерээр томилогдсон. Тэрээр энэхүү албан тушаалд томилогдохоос өмнө Өмнөд Африк улсын Англо Гөүлд Ашанти компанид Техникийн үйлчилгээ хариуцсан Гүйцэтгэх захирлаар 2013 оноос хойш ажиллаж байсан бөгөөд уул уурхайн салбарт 25 гаруй жилийн арвин туршлага хуримтлуулсан нэгэн юм. Уул уурхайн олборлолт, технологи болон инноваци, төслийн гүйцэтгэлийн удирдлагын чиглэлээр өргөн хүрээний мэдлэг, туршлага хуримтлуулсан тэрээр уул уурхайн үйл ажиллагааг амжилттай явуулах үндэс суурь бол техникийн шилдэг шийдэл гэж үздэг юм. Шоон нь бизнес төлөвлөгөө боловсруулах ажилд мэргэжлийн хүрээнд манлайлан оролцож, шинэ төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажиллагааг удирдан зохион байгуулсан бөгөөд шинэ технологи, процессыг хэрэгжүүлэн бизнесийг амжилтанд хүргэж байсан туршлагатай. Шоон хүний нөөц, ажилтнуудын чадавхад голчлон анхаардаг удирдагч бөгөөд техникийн багийг чадварлаг мэргэжилтнүүдээр бүрдүүлэх замаар уул уурхайн техник үйлчилгээний шилдэг гүйцэтгэлийг үзүүлэх арга барилаар ажилладаг юм. Тэрээр Витуотэрсрэндын Их Сургуулийн Уул уурхайн инженерийн баклаврын зэрэгтэй төдийгүй Кэйп Таун Их Сургуульд Менежментийн чиглэлээр докторантур хамгаалсан бөгөөд АНУ-ын Нортуэстэрн Их Сургуулийн Кэллогг Менежментийн факультетын Ахисан түвшний удирдлагын хөгжлийн хөтөлбөрийг дүүргэсэн юм.
 • Trish Russell

  Хуулийн Ерөнхий Зөвлөх
  Триш уул уурхай, барилга угсралтын салбарт 20 гаруй жил хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж байсан туршлагатай хуульч юм. Тэрээр Тийсс компанид 2005 оноос хойш ажиллаж байгаа бөгөөд 2014 оноос хойш компанийн нарийн бичгийн дарга, хуулийн ерөнхий зөвлөхөөр ажиллаж байна. Компанийн хуулийн хэлтсийг удирдахын зэрэгцээ бизнесийн хүрээнд хууль, ёс зүй, нийцлийг хангахтай холбоотой асуудлаар хуулийн зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй ажилладаг. Куинслэндын Технологийн их сургуульд суралцан хуульч мэргэжлийг эзэмшсэн бөгөөд Австрали, Ирланд зэрэг улсын хуулийн шилдэг фирмүүд болох Маллесонс, Пинсент Масонс-д ажиллаж байснаас гадна Австралийн Холбооны Шүүхэд шүүгчийн туслахаар ажиллаж байсан туршлагатай. Тэрээр харилцаанд суурилсан аргыг гол зарчмаа болгохын зэрэгцээ шударга ёсыг баримталж, онцгой үр дүнд хүрч ажилладаг туршлагатай мэргэжилтэн билээ.
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm