Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Манай Гүйцэтгэх Удирдлагын Баг нь дэлхийн олон бүс нутагт амжилттайгаар өсөн тэлж байгаа энэхүү бизнесийг удирдан чиглүүлэх олон талын баттай мэдлэг, туршлага хуримтлуулсан хүмүүсээс бүрддэг.

 

Эдгээр хүмүүсийн удирдлага дор бид тавьсан бүх зорилтуудаа хэрэгжүүлж, шилдэг үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг.

 • Michael Wright

  Michael Wright

  Гүйцэтгэх Ерөнхий захирал бөгөөд Гүйцэтгэх захирал 
  Майкл Райт 2020 оны 2-р сард Тийсс компанийн Гүйцэтгэх ерөнхий захирлаар, 2021 оны 7-р сард Гүйцэтгэх захирлаар томилогдон ажиллаж байна. Тэрээр Австрали, Ази, Африк болон Америкт эрдэс баялаг болон үйлдвэрлэлийн салбарт 30 гаруй жил ажилласан арвин туршлагатай нэгэн юм. Тийссийн Гүйцэтгэх Ерөнхий захирал болон Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалыг хашиж эхлэхээс өмнө тэрээр Австралийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй СIMIC Группийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж, тус Группийн бүрэлдэхүүнд багтах “Sedgman”, “UGL”, “CPB Contractors”, “Лэйтон Ази” болон Тийсс зэрэг компанийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж байв. Анх 1998 онд Тийсс компанид Төслийн менежерээр ажиллаж эхэлсэн Майкл уул уурхай, барилга угсралт, үйлчилгээний салбарт удирдах болон үйл ажиллагааны чиглэлээр зохих албан тушаалуудыг хашиж байсан нь үйл ажиллагааны, техникийн, гэрээний болон стратегийн талаар мэдлэг, туршлага хуримтлуулах үндсийг түүнд бүрдүүлж өгч байсан. Майкл бол хүчирхэг бөгөөд аюулгүй ажиллагаа, гүйцэтгэлд анхаарч ажилладаг баг бүрдүүлэх замаар захиалагчдын хүртэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг шилдэг байлгахад анхаарч ажилладаг, өндөр ур чадвартай, шинэлэг удирдагч юм. Тэрээр Австралийн “Эрдэс баялгийн зөвлөл” болон “Sustainable Minerals Institute (Тогтвортой эрдэс баялгийн хүрээлэн)”-ийн захирлаар ажилладаг.

  Боловсрол, мэргэжил 
  Нью Саут Уэльс их сургуулийн Шинжлэх ухааны магистр (2000) 
  Сидней их сургуулийн Инженерийн бакалавр (1988)-ын зэргийг тус тус эзэмшсэн.
   
 • Craig Morton

  Санхүү хариуцсан захирал
  Крэйг бол мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэл, гэрээ хэлэлцээрийн чиглэлээр 28 жил ажилласан туршлагатай нэгэн. Тэрээр Австрали, Шинэ Зеландын Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт болон Австралийн Удирдлагын институт (AICD)-ийн гишүүн. Мөн Куинслэндийн Технологийн Их Сургуульд суралцаж бизнесийн бакалавр зэрэг эзэмшсэн бөгөөд Австралийн Олон улсын удирдлагын институтын курс, Вартон сургуулийн Санхүүгийн удирдах ажилтны курсыг тус тус дүүргэсэн юм. Өнгөрсөн 21 жилийн хугацаанд Крэйг удирдах олон албан тушаалд томилогдон ажилласан, тухайлбал инженерчлэл, ханган нийлүүлэлт, барилга угсралтын үйлчилгээ үзүүлдэг томоохон компанид Ази, Номхон далай болон Африк тив дэх үйл ажиллагааны Санхүүгийн захирлаар ажиллаж байсан. Тийсст ажиллах хугацаандаа тэрээр санхүү, гэрээ, үйл ажиллагааны чиглэлээр удирдах албан тушаалуудыг хашиж байсан. Тухайлбал Машин техник, тоног төхөөрөмж хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежер, мөн Австрали дах Тийссийн Уул уурхайн үйл ажиллагааны Санхүү болон гэрээний асуудал хариуцсан Ерөнхий менежерээр тус тус ажиллаж байсан. Крэйг 2016 оноос хойш Тийс компанийн Санхүү хариуцсан захирлаар ажиллаж байгаагийн зэрэгцээ CIMIC Группийн харьяанд байдаг, уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Тийсс, Флийтко, Сэджмэн компаниудын санхүүгийн асуудлыг удирдан чиглүүлэх үүрэг хүлээн ажиллаж байна. Тэрээр манлайлах ур чадвар, арилжааны нарийн арга ухаантай, бизнесийн үр дүнг сайжруулахын тулд гэрээ хэлцэл болон үйл ажиллагааны хөтлөгч хүчин зүйлсийн уялдаа холбоог хангаж ажиллах туршлагатай гэдгээрээ танигдсан хүн юм.
 • Trish Russell

  Хуулийн Ерөнхий зөвлөх бөгөөд Компанийн ТУЗ-ын нарийн бичгийн дарга
  Триш уул уурхай, барилга угсралтын салбарт 20 гаруй жил хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж байсан туршлагатай хуульч юм. Тэрээр Тийсс компанид 2005 оноос хойш ажиллаж байгаа бөгөөд 2014 оноос хойш компанийн нарийн бичгийн дарга, хуулийн ерөнхий зөвлөхөөр ажиллаж байна. Компанийн хуулийн хэлтсийг удирдахын зэрэгцээ бизнесийн хүрээнд хууль, ёс зүй, нийцлийг хангахтай холбоотой асуудлаар хуулийн зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй ажилладаг. Куинслэндын Технологийн их сургуульд суралцан хуульч мэргэжлийг эзэмшсэн бөгөөд Австрали, Ирланд зэрэг улсын хуулийн шилдэг фирмүүд болох Маллесонс, Пинсент Масонс-д ажиллаж байснаас гадна Австралийн Холбооны Шүүхэд шүүгчийн туслахаар ажиллаж байсан туршлагатай. Тэрээр харилцаанд суурилсан аргыг гол зарчмаа болгохын зэрэгцээ шударга ёсыг баримталж, онцгой үр дүнд хүрч ажилладаг туршлагатай мэргэжилтэн билээ.
 • Cluny Randell

  Азийн бүс нутаг хариуцсан Гүйцэтгэх ерөнхий менежер
  Клуни нь 2018 оны 3 сараас Тийсс компанид ажиллаж эхэлсэн бөгөөд тэрээр Индонез болон Монголын бүс нутгийн үйл ажиллагаа, стратеги төлөвлөлтийг хариуцан ажилладаг. Тэрээр дэлхийн 5 тивийн бүс нутгуудад уул уурхай, барилга угсралтын салбарт 25 жил ажиллаж, дэлхийд зөвшөөрөгдөх мэдлэг чадвар, арвин туршлага хуримтлуулсан шилдэг удирдагч юм. Оролцогч талуудын хүртэх үр өгөөжийг дээд зэргээр ханган ажилласан түүний амжилт нь үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх туршлага, дэлхийн зах зээлийн талаарх гүн гүнзгий мэдлэг, арилжааны нарийн арга ухаан, овсгоо самбаатай нь салшгүй холбоотой. Тэрээр зах зээлийн бодлогыг урт хугацааны бизнесийн харилцаа руу, баг хамт олонд чиглэсэн бодлогыг оролцоог нэмэгдүүлсэн манлайлал руу хандуулж ажилладаг. Тэрээр Ньюфаундландын Мемориал Их Сургуулийн Иргэний Барилгын инженерийн бакалаврын зэрэгтэй бөгөөд INSEAD болон Колумбын Их Сургуульд Удирдах ажилтны курсийг дүүргэсэн.
 •  Darrell White

  Америкийн бүс нутаг хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежер
  Даррэлл нь Америкийн бүс нутагт явуулж буй үйл ажиллагааг хариуцсан Гүйцэтгэх Ерөнхий Менежерээр 2020 оны 1-р сард томилогдон ажиллаж байна. Иргэний барилга, байгаль орчны менежментийн мэргэшсэн инженер тэрээр уул уурхайн төлөвлөлт, эрдэс баялгийн үйлдвэрлэл, боловсруулалт, баяжуулалтын салбарт 25 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Тэрээр бүс нутгуудад хэрэгжсэн уул уурхай, дэд бүтцийн төслүүдийг удирдан ажиллаж байсны зэрэгцээ материал зөөж, буулгах үйл ажиллагааны удирдлагыг хэрэгжүүлэх, шинэ бүс нутгуудад үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажлыг хариуцан ажиллаж байсан. Чили аялгын испани хэлийг бүрэн эзэмшсэн тэрээр борлуулалт, үйл ажиллагааны чиглэлээр удирдах ажил хийж байсан арвин туршлагатай нэгэн бөгөөд Хойд болон Өмнөд Америк, Австрали, Индонез, Европт олон баг, төсөл удирдан ажиллаж байсан. Гүйцэтгэлийг чанартай, оновчтой байлгахад чиглэсэн шийдвэр гаргалт болон хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхийн зэрэгцээ хувь хүмүүс болон баг хамт олныг чадавхжуулахад анхаарч ажилладаг арга барил нь түүнийг олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн удирдагч болох амжилтын үндэс суурь болсон. Даррэлл нь Юта мужийн Их Сургууль болон Вэбэр Их Сургуулийн Бакалавр зэрэг эзэмшсэн.
   
 • Abdul Jarrah

  Стратеги, засаглал, шинэчлэлийн асуудал хариуцсан Гүйцэтгэх ерөнхий менежер
  Абдул нь Стратеги, засаглал, шинэчлэлийн багийг удирддаг бөгөөд компанийн стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээс гадна шинэ үйлчилгээг төлөвлөх, зах зээлийн шинэ боломжуудыг ашиглахаар хамтран ажиллах, инновацыг хөгжүүлэх, үйл ажиллагааны хүрээг тэлэх зэрэг чиглэлээр Тийсс компанид дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 18 жилийн өмнө CIMIC Группт ажиллаж эхэлсэн тэрээр энэ хугацаанд удирдах түвшний олон албан тушаал хашиж байсан бөгөөд Тийсс компанид Австрали, Номхон далайн бүс нутаг хариуцсан Гүйцэтгэх ерөнхий менежерээр ажиллахдаа гүйцэтгэлд суурилсан соёлыг хэвшүүлэх, захиалагчидтай урт хугацааны харилцаа тогтоох, бэхжүүлэх ажлыг хийж байсан. Үүнээс өмнө тэрээр Хабтоор Лэйтон Групп Контракторс компанийн Ерөнхий захирал/Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалыг хашиж байсан. Австрали болон бусад улсад томилогдон ажиллах хугацаандаа бизнесийн гэрээ хэлцлүүдийн хяналт зохицуулалт, тухайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа улс орны шаардлагын дагуу компанийн засаглалыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр өргөн хүрээний туршлага, мэдлэг хуримтлуулсан. Абдул төслийн удирдлага болон хууль эрх зүйн чиглэлээр ажиллаж байсны зэрэгцээ байгууллагын болон төслийн хүрээнд компанийн сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байсан туршлагатай нэгэн бөгөөд түүний өргөн хүрээний мэдлэг, чадвар нь Тийсс компанийн үйл ажиллагаа өргөжин тэлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг. Тэрээр Австрали болон АНУ-д шинжлэх ухааны (Иргэний барилгын инженер) бакалавр, магистрын зэрэг хамгаалснаас гадна Эрхзүйн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрийг дүүргэсэн.
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm