Хүмүүс ба карьер

Бид эгнээндээ 12000 ажилтныг нэгтгэсэн бөгөөд манай ажилтнууд боломжийг сорих, төслийн саад бэрхшээлийг даван туулах, захиалагчийн хүртэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх мэдлэг, ур чадвар, туршлагатай хүмүүс юм.

Тийсст ажиллахын давуу тал

Бид ажилтнууддаа газарзүйн хувьд ялгаатай бүс нутгуудад хэрэгжиж байгаа төслүүдэд ажиллах боломжийг санал болгодог.

People and careers at Thiess
Working at Thiess

Ажилтнуудаа сургаж, хөгжүүлэх

Бид ялгаатай байдлыг ойлгож, бие биедээ хүндэтгэлтэй хандаж ажиллах соёлыг төлөвшүүлж, ажлын таатай орчныг бүрдүүлэхийг зорьдог

Ажлын байр хайх

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm