Их дээд сургуулийн төгсөгчдөд зориулсан хөтөлбөр

CIMIC Групп нь бизнесийн олон салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд их дээд сургууль төгсөгчдийг өөрийн салбар компаниудад ажиллуулах замаар ирээдүйн манлайлагчдыг сургаж, дадлагажуулж, бэлтгэдэг.

 

CIMIC Группийн “Их дээд сургуулийн төгсөгчдөд зориулсан хөтөлбөр” нь төгсөгчдөд барилга, уул уурхай, ашиглалт, засвар үйлчилгээний томоохон төсөлд ажиллаж дадлагажих, мэргэжлээрээ өсөж хөгжих боломжийг олгодог юм.  

Шинэ төгсөгч энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд ажлын байрны сургалтаас гадна чиглүүлэх сургалтын төлөвлөгөө, удирдлагын заавар, зөвлөмжийн дагуу системтэйгээр сургалтад хамрагдана. Төгсөгчид нийт хоёр жилийн хугацаанд төрөл бүрийн төсөл, хэлтсүүдэд 12 сарын хугацаатай хоёр удаа хуваарилагдан, холбогдох ажил үүргийг гүйцэтгэж, туршлага хуримтлуулах боломжтой.  

Хөтөлбөрийн хүрээнд төгсөгчдийг Группийн харьяа компанийн нэгд, тухайлбал барилга угсралтын: CPB Контракторс болон Лэйтон Ази, уул уурхай, эрдэс боловсруулалтын: Тийсс болон Сэджман, үйлчилгээний: UGL компанид хуваарилан ажиллуулдаг.  

CIMIC Группийн танилцуулгыг энд дарж үзнэ үү. 

CIMIC Группийн зүгээс хэрэгжүүлдэг Их дээд сургууль төгсөгчдөд зориулсан хөтөлбөр юугаараа онцлог вэ?  

Төгсөгчдийн Холбоо болон Австралийн Төгсөгчдөд Ажил Олгогчдын Холбооноос CIMIC Группийг шилдэг ажил олгогч компаниар шалгаруулж байсан. 

Хөтөлбөрт хамрагдсанаар: 

 • Төгсөгчдөд зориулсан системтэй хөтөлбөрт хамрагдаж техникийн, мэргэжлийн болон хувь хүнийхээ хувьд хөгжих боломжтой 
 • Дэлхийд танигдсан байгууллагад ажиллах явцад туршлага хуримтлуулахын зэрэгцээ салбартаа манлайлагчидтай танилцаж, хамтран ажиллах боломжтой 
 • Ажилтнуудыг дотооддоо шалгаруулж авах, ажил мэргэжлээрээ өсөж хөгжихийг дэмждэг соёлыг хэвшүүлсэн компанийн ажил мэргэжлийн гайхалтай боломжуудыг олж авах боломжтой   
 • Дэлхийн олон бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг компанид санаа зорилго нэгтэй бусад төгсөгчтэй хамтран ажиллана 
 • Чадвар сорьсон, олон талт ялгаатай байдлыг дэмжиж, ижил тэгш оролцоог хангасан орчинд ажиллана. 

Хөтөлбөрт хамрагдах хүрээ 

 • Уул уурхайн инженер (иргэний барилгын инженерийн чиглэлээр сурч буй оюутнууд мөн адил хамрагдаж болно) 
 • Механик инженер 
 • Электроникийн инженер 
 • Мехатроник инженер 
 • Маркшейдер 
 • Геологи
 • Дата шинжлэх ухаан 
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй 
 • Санхүү  

Өргөдөл гаргах, өргөдөл хүлээн авах хугацаа 

2022 онд Австралийн Их дээд сургууль төгсөгчдөд зориулсан хөтөлбөрийн өргөдөл хүлээн авч дууссан болно.

Төгсөгчдөд зориулсан хөтөлбөрийн талаар асууж тодруулах зүйл байвал graduates@thiess.com.au хаягаар цахим шуудан илгээнэ үү.

 

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm