Олон талт байдал, оролцоог дэмжих

Бид олон талт байдал, оролцоог дэмжих стратегийн зорилго болох “Хүн бүр үнэ цэнэтэй” уриаг баримтлан, оролцоог хангасан орчныг бүрдүүлэхийг зорьдог.

 

Ажилтан бүр аюулгүй, гадуурхагдаагүй гэдгээ мэдэрдэг, өөрсдийгөө бүрэн дайчлан урам зоригтой ажиллах боломжтой, хүн бүрийн оролцоог дэмждэг орчныг бүрдүүлэхэд бид анхаарч ажилладаг. 

Оролцоог дэмжих хүрээнд бидний анхаардаг гол чиглэлүүд: 

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах

Тийсс компани ажилтнуудаа ажил мэргэжлээрээ өсөж, хөгжих тэгш боломжоор хангахыг зорьдог. 

Ажил хөдөлмөр эрхлэх тэгш боломжоор хангах, боломжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн санал санаачилгыг бид бүхий л салбар компанийн хүрээнд хэрэгжүүлж эхлээд байна. Мөн уул уурхайн салбарын хүрээнд ажил мэргэжлээрээ өсөж дэвших боломжуудын талаарх мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэх, ажилтнуудаа сургаж хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг бид тогтмол санаачилж, хэрэгжүүлсээр ирсэн.

Эдгээрээс дурдвал: 

  • Инженерийн салбарт ажиллах эмэгтэйчүүдийг дэмжих зорилгоор энэ чиглэлээр суралцаж буй эмэгтэй оюутнуудад тэтгэлэг олгох хөтөлбөр
  • Ажилтнуудад зориулсан манлайллын, сургаж чиглүүлэх болон ур чадварыг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд
  • Тийсст ажилладаг болон бусад байгууллага, тухайлбал эрчүүд голлон ажилладаг салбарт ажиллаж буй эмэгтэйчүүдэд зориулсан WINTR – олон нийтийн сүлжээ гэх мэт.

Уугуул Иргэдтэй Харилцах

Бид үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн Уугуул иргэд, тэдний соёл, уламжлалын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж, ажилтнууд, оролцогч талууд болон Австрали дах уугуул иргэдийн хооронд итгэлцэлд суурилсан урт хугацааны харилцаа тогтоон, хамтран ажиллах үүрэгтэй.

Бид “Уугуул иргэд болон Торрэс Стрэйт арлын оршин суугчид”-ыг дэмжих зорилгоор Уугуул иргэдийн оролцоог дэмжих хоёр дах хөтөлбөр (УИОДХ)-ийг 2017 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хүрээнд бид үүргээ хариуцлагатайгаар ухамсарлан ажиллаж байна. уугуул иргэдийн оролцоог дэмжиж, урт хугацааны харилцаа тогтоож ажиллах нь бизнесийн нэгээхэн чухал хэсэг гэдгийг энэхүү УИОДХ-өөр дамжуулан ажилтнууддаа ойлгуулахыг зорьж байгаа юм. 

Уугуул иргэдийн оролцоог дэмжих хөтөлбөр (УИОДХ) - тэй танилцана уу.

Оролцоог дэмжих

Ажилтан бүр аюулгүй, хүндлэгддэг, үнэлэгддэг гэдгээ мэдэрдэг, хүн бүрийн оруулж байгаа хувь нэмрийг үнэлдэг орчныг бүрдүүлэхийг бид зорьдог. Ялгаварлан гадуурхахтай холбоотой гарсан зөрчлийг судалж, оролцоог дэмжсэн бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ ажиллаж, амьдарч буй бүс нутгийн хэл, соёл, зан заншлын хувьд ялгаатай байдлын талаар нэгдсэн ойлголтыг бий болгох замаар энэхүү зорилтоо хэрэгжүүлж байна.

Энэ хүрээнд бид:

  • “Ухамсаргүйгээр ялгаварлан гадуурхах тохиолдол гаргадаг болохыг таниулах, түүнээс сэргийлэх тухай” сургалтад удирдах ажилтнууд болон хүний нөөцийн ажилтнуудыг хамруулах
  • Үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутгуудад хамаарах соёлын ач холбогдолтой тэмдэглэлт үйл явдлуудын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх
  • ЛГБТИКА+ хүмүүст дэмжлэг үзүүлэх Allies сүлжээг үүсгэх
  • Компанийн бүхий л салбарын хүрээнд олон талт байдал, оролцооны стратегийг танилцуулах, сурталчлах ажлуудыг хийж байна. 

Олон талт байдал, оролцоог дэмжих талаар баримтлах бодлогыг үзнэ үү.

Ерөнхий Захирал Даглас Томпсоны яриаг сонсоцгооё. Энэхүү видеонд тэрээр олон талт байдал, оролцоог дэмжсэн орчныг бүрдүүлэхийн ач холбогдлыг тайлбарласан юм.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm