Түгээмэл асуулт, хариулт

Бусад асуултыг supplychain@thiess.com хаягаар холбогдож асуух шаардлагатай.

Хэрхэн тийссийн нийлүүлэгч болох вэ?

Бид нийлүүлэгчийг сонгохдоо юуны түрүүнд төсөл хэрэгжих орон нутгаас, дараа нь тухайн улсаас, дараа нь гадаадаас гэсэн дарааллыг баримталдаг. Группийн нийлүүлэгчдийг сонгон шалгаруулах баг бизнесийн олон салбар нэгжид хамаарах зардлын төрлүүдэд анхаарал хандуулж, нарийн үнэлгээ хийдэг. Тийсс компанийн нэн тэргүүний зорилтууд болон урт хугацааны харилцаа тогтоон хамтран ажиллах зорилгод нийцүүлэн нийлүүлэгчдийг сонгон шалгаруулдаг. Төслийн ажлын хэрэгцээний дагуу бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлэх нийлүүлэгчдийг тодорхой хугацаанд хамтран ажиллах зорилгоор сонгон шалгаруулдаг. Компанийн нийлүүлэгчээр бүртгүүлэхийн тулд мэдээллээ онлайнаар илгээж, бүртгүүлэх шаардлагатай

Тийсс компанид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлж байгаа бол бүртгүүлэх шаардлагатай юу?

Компанийн холбогдох ажилтнууд танай мэдээллийг зохих ангиллын дагуу мэдээллийн санд бүртгэсэн байж болно. Энэ тохиолдолд дахин бүртгүүлэх шаардлагагүй хэдий ч танай байгууллагын бизнесийн хамрах хүрээ эсвэл бусад мэдээлэл өөрчлөгдөх тохиолдолд бүртгэлийн мэдээллийг шинэчлэх шаардлагатай.

Хэрэв бидэнд тийсст заавал үзүүлбэл зохих санал байвал яах вэ?

Тухайн саналыг, тайлбарын хамт supplychain@thiess.com хаягаар илгээж болно. Цахим шуудангаар ирсэн мэдээллийг бид өдөр тутам хянаж, шалгадаг бөгөөд шалгаж, үнэлгээ хийх зорилгоор холбогдох ажилтанд хуваарилан өгдөг.

Онлайн бүртгэл

Техникийн асуудлаас шалтгаалан бүртгэлийн мэдээлэл илгээгдэхгүй байх тохиолдолд яах вэ?

Шаардлагатай БҮХ мэдээллийг оруулсан эсэхийг нягталж шалгана уу. Мэдээллийг бүрэн оруулсан тохиолдолд л илгээх боломжтой. Шаардлагатай бүх талбарт мэдээллийг оруулсан хэдий ч илгээгдэхгүй байх тохиолдолд supplychain@thiess.com хаягаар холбогдож асууна уу. Гарч байгаа алдааны зурвасыг хамт илгээнэ.

Тийссийн системд бүртгэгдсэн эсэхийг хэрхэн мэдэх вэ?

Бүртгэлийн мэдээллийг онлайнаар амжилттай илгээсэн тохиолдолд мэдээллийг хүлээн авсныг баталгаажуулсан цахим шуудан танд очно.

Нэг компанийн харьяанд байдаг нэгээс дээш тооны этгээд бүртгүүлэх боломжтой юу?

Тийм. Нэг компанийн харьяанд байдаг нэгээс дээш тооны этгээд бүртгүүлэх боломжтой.

Миний мэдээлэлд хэн нэвтрэх эрхтэй вэ?

Нийлүүлэгчдийн мэдээлэлд үнэлгээ хийх зорилгоор болон хувийн мэдээллийн нууцлалыг хадгалах журмын дагуу CIMIC Группийн холбогдох ажилтнууд танай компанийн мэдээллийг үзэх эрхтэй байна.

Гүйцэд бөглөж амжаагүй бүртгэлийн мэдээллийг хадгалж болох уу?

Үгүй, та шаардлагатай бүх мэдээллийг бүрэн оруулж, амжилттай бүртгүүлэхийн тулд "илгээх" шаардлагатай.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тохирох ангиллыг олохгүй бол яах вэ?

UNSPSC-ийн вэб хуудас (www.unspsc.org)-нд нэвтэрч, танай байгууллагын нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирох ангиллыг хайх шаардлагатай. Ангиллын кодыг хайж олсны дараа ангиллын дугаар болон нэрийг оруулна.

Бүртгүүлэхийн тулд ABN дугаартай байх ёстой юу?

Танай компани Австрали улсад үйл ажиллагаа явуулдаг бол онлайнаар бүртгүүлэхийн тулд ABN дугаарыг оруулах шаардлагатай.

Бүртгүүлэхэд төлбөр төлөх үү?

Үгүй, нийлүүлэгчээр бүртгүүлэхэд аливаа төлбөр төлөхгүй.

Бүртгүүлсний дараа яах вэ?

Тийсс нь өөрийн эрэлт хэрэгцээ эсвэл зах зээлийн өөрчлөлтөд үндэслэн нийлүүлэгчдийг сонгох үйл ажиллагааг хараат бусаар явуулна. Бүртгэлийн мэдээллийн системд бүртгүүлснээр танай компанийн нэр, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ангилал манай мэдээллийн санд хадгалагдах бөгөөд тухайн төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сонгох шаардлага гарах үед таны мэдээллийг хянаж үзнэ.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm