Нийлүүлэгчдийг бүртгэх, урьдчилан сонгон шалгаруулах

Бүртгэлийн нөхцлүүд

Нийлүүлэгч байгууллага өөрийн эрхэлдэг бизнесийн талаар тодорхой мэдээлэл ирүүлснээр бид тухайн байгууллагын санал болгох бүтээгдэхүүн/үйлчилгээний онцлог, цар хүрээний талаар ойлголттой болох тул та бүхэн нийлүүлэлт хийх сонирхлоо илэрхийлж, мэдээллээ манайд бүртгүүлнэ үү.

Илгээхээс өмнө онлайн маягтын заавал бөглөх талбаруудад мэдээллийг бүрэн оруулсан эсэхийг шалгах шаардлагатай. Бүртгэлийн мэдээллийг хүлээн авсныг баталгаажуулж танд зурвас илгээгдэх болно.

Бүртгэлийн онлайн маягтыг бөглөхтэй холбоотой асуух зүйл байгаа тохиолдолд Түгээмэл асуулт, хариулт хуудсыг шалгана уу.

Компанийн мэдээлэл

* заавал бөглөх талбарууд

Холбоо барих хүний мэдээлэл

Бизнесийн үйл ажиллагааны мэдээлэл

Даатгал

Чанарын систем

Аюулгүй ажиллагаа

Байгаль орчин

Хөдөлмөрийн харилцаа

Таны мэдээллийг илгээсэн болно.

X